Senaste

Censuren slog till

Allt började med Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet förra året – en artikel vars syfte var att lyfta fram en fråga som aldrig tidigare debatterats – nämligen islams växande utbredning i Sverige. Denna artikel blev en väckarklocka och ett uppvaknande för många i det här landet.

Dynamiten från Åkesson fick de båda tunga betongblocken i riksdagshuset att skaka i dess grundvalar. Det politiska och mediala etablissemanget hamnade i en akut kris – ett trauma – och här började karusellen snurra. Strategin för hur man från motståndarsidan skulle förhålla sig till Sverigedemokraterna blev angelägnare än någonsin, för man insåg när opinionsundersökningarna presenterades att Jimmie Åkessons artikel i AB också hade fått positivt genomslag.

Ta debatten med SD eller ignorera, låtsas att dom inte finns! Kalla dom rasister och främlingsfientliga! Ingenting hjälpte och paniken var påtaglig när det blev uppenbart att partiet skulle ha en god chans att komma in i riksdagen efter 19 september 2010.

Läs mer »

Annonser

Att ösa vatten

ur en båt med hål i skrovet utan att korka igen eller stänga av kranen – det är precis vad regeringen nu håller på med. Att nu inför valet komma med åtgärdsprogram för integration är endast pinsamt och avslöjande.

Det man nu håller på med är endast skenmanövrar syftande till att i rädsla och panik försöka ta udden av Sverigedemokraternas bestämda hållning till invandringsbromsen som en stor del av befolkningen delar, vilket kommer att leda till att SD träder in i riksdagen efter den 19 september förutsatt att valfusk inte avgör utgången.

Det tog emot att behöva erkänna misslyckandet med integration, men eftersom makthavarna inte är intresserade av integration i svenska samhället, så är även detta en skenmanöver i tron att vinna lojaliteter.

SD beskylls för att ställa grupper mot varandra, men motståndarna gör detta för att skyla sitt eget fula tryne – det tryne som tillhör samtliga riksdagspartier och dess förblindade medlöpare som är media, myndigheter, allehanda organisationer och sammanslutningar som ställer invandrarna mot svenskarna.

Därför ska Sverigedemokraterna bekämpas till varje pris eftersom dom är enda hotet mot att stoppa massinvandringen – massinvandring, vars enda syfte är att ställa kulturer mot varandra.

Läs mer »

Att vara tydlig

Att kunna välja

I valtider

Suverän valfilm!

DN

Att resa sig ur soffan

Bengt Westerberg – ni vet, han som under valnatten i september 1991 visade sitt rätta jag genom att resa sig ur soffan och gå när hans politiska motståndare gjorde entré. Westerberg är en av flera som till varje pris skulle göra Sverige till världsmästare i integration och flyktingpolitik.

Nedanstående utdrag är hämtade från den här sidan och boken ”Exit Folkhemssverige” kap 9.

Boken i sin helhet finns för nedladdning – omfattande läsning, men väl använd tid så här i Sommarsverige och inför det stundande riksdagsvalet i september. Om någon av de nu aktiva politikerna kommer att resa sig ur soffan den stundande valnatten återstår att se.

Sättet att hantera flyktingfrågan har inte bara lett till en bedrövlig invandringspolitik. Det har samtidigt omintetgjort all normal opinionsbildning i frågan och därmed allvarligt skadat demokratin i landet. Landets massmedia och politiska ledning har i stor utsträckning befunnit sig på samma våglängd och samverkat för att lägga locket på. När de inte varit överens om tagen, är det media som angett tonen. Människor med avvikande mening har angripits och tystats med olika medel och media har för egen del friserat eller förtigit väsentliga fakta. Följden har blivit att den stora allmänheten saknar relevant information. Folk har inte alls klart för sig problemets vikt och dimensioner. Mörkläggning och desinformation till trots har allmänheten i opinionsundersökningar under åren opponerat sig starkt mot den förda politiken, ett uttryck för folkmeningen som de styrande totalt satt sig över.

”Redan i 1975 års beslut underströks betydelsen av att media informerade om invandring och invandrare så ”objektivt, korrekt och positivt attitydskapande som möjligt”. Motsägelsen kommenterades inte.
Det blev nu inte något bekymmer för regeringen. Redaktionschefer förbjöd sina journalister att skriva om jugoslaviska beskyddarligor och invandrare som bidragsfuskar och oppositionspolitiker hjälpte regeringen att i TV måla en problemfri bild av in
vandringen”.

Idag har den målarfärgen börjat flagna och fler kan se att det inte står rätt till i vårt land. Makthavarna får stå till svars för en invandringspolitik som har gått över styr och kanske ännu allvarligare – att tillsammans med media försöka dölja detta faktum.

Bengt Westerberg som tydligast visat att han inte vill sitta i samma soffa som sina meningsmotståndare, får stå som symbol för likasinnade idag som inte vill debattera invandringspolitiken med den som är kritisk eller av en annan uppfattning.

Efter nästan 20 år så beter sig makteliten – politiker och media – precis på samma sätt. Man vill inte sitta i samma soffa – man vill inte samarbeta, debattera eller förhålla sig anständigt till den som har en annan uppfattning eller som kritiserar invandringspolitiken.

Den dominerande ideologin i Sverige, som gjorts allenarådande med hjälp av kraftigt verkande nedtystnings- och förtryckarmekanismer, är en totalitär ideologi, där eliterna tagit avstånd från det nationella i nationalstaten. Det som återstår är en politisk elit som, tillsammans med en kulturell elit, härskar över en etnisk mångfald, som ständigt ökas på med nya invandrare. Problemet är att den etniska grupp som betecknas som svenskar underförstått anses vara nationalister och, som en slutsats därav, blivit betraktade som rasister. Ingen öppen och saklig debatt har tillåtits i Sverige och föga överblick har skapats över de problem, som denna förvandling av relationerna mellan väljare och valda har medfört. Störst energi har tvärtom ägnats åt att peka ut statens fiender, vilket per definition är de som inte delar den statligt proklamerade, mångkulturella ideologin.

Att som Bengt Westerberg gjorde, resa sig ur soffan och gå ut bakom kulisserna – bli tjurig för att ett icke för honom önskvärt demokratiskt valt parti kom in i riksdagen – är inte så svårt, men att som många krävde att han som med sitt skyhöga arvode som styrelseordförande för Röda Korset skulle lämna posten i en organisation som kritiseras för alla möjliga oegentligheter, det är inte att tänka på. Kritiken avfärdade Westerberg via obegränsat utrymme på DN Debatt som felaktig och kränkande.

Det e’ inte lätt att va’ ödmjuk när man e’ felfri som jag…

Läs mer »

Granatattack från Gaza

Attacken från militanta grupper i Gaza var den första på flera månader, skriver DN idag den 30 juli. (TT-Reuters)

Fyra raketer från Gaza mot Israel, skriver DN den 25 juli. (TT)

DN – den felande länken…

Sedan början av året har omkring 90 raketer eller granater skjutits mot södra Israel. (TT)

Frågan om invandring

skulle inte bli en stor eller viktig fråga i valrörelsen förutspådde företrädare för riksdagspartierna och media redan förra året. Nej, det är helt sant eftersom man utgick från att ingen annan än dom själva skulle bestämma dagordningen för vilka frågor som skulle finnas på agendan.

Förutsättningarna för att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen var just att frågan om invandring inte skulle lyftas varken i tv-debatter eller få utrymme i media.

Det var upplägget och så var det tänkt. Trots att man utestänger SD från både partiledarutfrågningarna och slutdebatten i SVT, så kvarstår ändå att frågan om massinvandringen till vårt land är den mest debatterade – inte i gammelmedia eller offentligt i riksdagshuset (kanske i korridorerna och garderoberna) – på nätet, på arbetsplatserna och hemma i stugorna diskuteras det flitigt och det är det som är av betydelse.

De verkliga valstugorna finns redan och det är köket och vardagsrummet hemmavid, där de för Sverige så viktiga och avgörande frågorna för framtiden diskuteras eller funderas över.

Där avgörs också hur det politiska och parlamentariska läget kommer att se ut efter valnatten och fram på småtimmarna. Den politiska och mediala eliten som tror sig spela i den högsta divisionen trodde sig själva vara så kvalificerade och smarta att de skulle genom en egen agenda kunna påverka och bestämma valutgången i september.

De får gärna inbördes i sitt slutna system debattera sina frågor, men faktum kvarstår att stora delar av svenska folket har vaknat och insett att det inte står rätt till i landet och hyser därför ingen större tilltro till de etablerade riksdagspartierna. Det är detta som resultatet av valutgången kommer att visa.

Vi som kämpar för tolerans och öppenhet…” skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic i sin debattartikel i GP, men det rimmar ganska så illa med tanke på alla dörrar som varit stängda och slutna för vanligt folk under flera årtionden för att dölja sanningen om den svenska invandringspolitiken.

”Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant…” (Malmström/Selimovic)

Så sant som det var sagt

/ Inspirone

Glöm inte

att det vi nu ser hända i Grekland med all säkerhet kommer att svepa som en tornado över EU och världen och den globala ekonomiska krisen kommer att förändra förutsättningarna även i Sverige.

När det är september månad kan det mycket väl vara så att osäkerheten och otryggheten i det eventuella finansiella kaoset gör att det inte är läge eller ens lämpligt för ett oprövat splittrat rödgrönt vänsterexperiment att ta över regeringsmakten.

Lägg där till att vi kanske redan denna sommar får se det stora utbrottet i Mellanösternkonflikten, vilket kommer att påverka oss mer än allt annat. Därför är min gissning att riksdagsvalet hemmavid kommer att präglas mer av läget i omvärlden än de guppande ankorna i vår egen lilla damm.

”Historiskt har inget block i modern tid lyckats vända ett så stort underläge i aprilmätningen före valet”. (DN)

Historien – den var då. Nu lever vi i en annan tid där allt kan förändras på ett ögonblick, så glöm statistik och opinionsundersökningar. September 2010 kanske inte alls kommer att se ut som vi föreställt oss.

Varken i Sverige eller i övriga världen.

DN

SvD

CB