Läsvärt

I augusti i år släppte den tyska socialdemokratiske politikern och nu föredetta styrelseledamoten i Deutsche Bundesbank; Thilo Sarrazin, den uppmärksammade boken ”Tyskland avskaffar sig självt”, där han går till kritik mot den förda invandrings-och integrationspolitiken i landet och tittar framförallt på vilka konsekvenser islamiseringen av Tyskland får och kommer att få på det tyska samhället framöver.

Vad har detta med Sverige att göra? Jo, för titeln och syftet med denna bok kan mer eller mindre appliceras direkt på Sverige, då Sverige ordagrant ”avskaffar sig självt”. Den 24e november klubbade alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, igenom en grundlag som inte kan ses som att ha något annat syfte än att mer eller mindre just avskaffa Sverige officiellt, det som vi traditionellt ser som Sverige åtminstone.

Vem eller vilka är det egentligen man vill avskaffa Sverige för?

Hur man än vrider och vänder på det så har de stora vinnarna i Sverige de senaste 10-30 åren varit landets muslimer (invandrade eller nya generationens), och med den nya grundlagen tar islam ytterligare ett stadigare grepp om Sverige. Den nya grundlagen befäster mångkulturalismen, och spontant kanske man tänker alla kulturer, men den som noggrannare följt det svenska samhällets utveckling och de diskussioner som förts, förstår nog ganska snabbt att vad man egentligen vill är att skydda den muslimska kulturen i Sverige med dessa ändringar, åtminstone är det ett första steg till vad som troligen komma skall…

Islam växer så det knakar, det finns inga exakta siffror på hur stort islam är i Sverige idag, men det talas omkring 10% av befolkningen. Samtidigt har det traditionellt och historiskt sett kristna Sverige mer eller mindre övergått till ett pseudo-liberalt ateistiskt samhälle. Faktum är att det dröjer nog inte länge förränn islam är de facto den största praktiserade religionen i Sverige.

Man kan mäta religiontillhörighet på diverse olika sätt. Med praktiserade åsyftas i detta fall hursomhelst inte alla de som är medlemmar i Svenska Kyrkan bara för bekvämlighet eller traditions skull. En stor del av dessa varken värnar om eller känner till det judeo-kristna arv Sverige vilar på.

När Sverige avskaffas så är väl tanken att det skall ersättas av något nytt? Detta ”nya” benämner jag i denna artikel som ”Dhimmistan”.

När begreppet Jihad omnämns, tänker många på självmordsbombare och terrorattacker av olika slag. Jihad syftar förvisso bland annat på heligt krig mot ”otrogna”, men begreppet kan även innebära kampen att förbättra det muslimska samhället eller även på det individuella planet kampen att hålla kvar och stärka tron inom sig själv.

Vad innebär det då att ”förbättra det muslimska samhället”? Jo, att stärka islam inom samhället helt enkelt. Koranen har regler och lagar för det mesta och det är dessa som skall efterföljas eller stärkas. Vad menas så med ett ”muslimskt samhälle” enligt islams lära? Enkelt sett är ett muslimskt samhälle ett samhälle där muslimer lever, och då Jihad är en plikt enligt islams, så är det alltså en plikt för en god troende muslim att stärka islam inom det samhälle han eller hon lever i. Det spelar alltså ingen roll om man tillhör en minoritet inom ett icke-muslimskt samhälle. Enligt islams lära är världen gränsfri och nationsstater är inte intressanta.

Islam har som strävan att erövra den icke-muslimska världen, eller att stärkas inom vad Koranen skulle påstå vara ”svagt muslimska samhällen”. Ett annat namn för islam är ”fredens religion”. Viktigt att veta dock är att enligt islams lära har världen eller samhällen uppnått ”fred” först när Sharialagar råder och islam dominerar. Det är detta som menas med ”fred” och det är alltså denna ”fred” som en god troende muslim skall jobba för att uppnå.

Enligt Koranen har icke-muslimer tre konkreta val; konvertera, bli dödade eller leva i ett Dhimmistadie som andra klassens medborgare.

För att flytta fram islams position i ett icke-muslimskt samhälle som t.ex. Sverige krävs i stort sett två primära saker;

1) Att antalet muslimer ökar, och på så sätt öka islamiseringens legitimet och grogrund.
2) Att ha effektiva lobbyister som jobbar för islams framväxt.

I det svenska fallet så uppfylls första punkten genom den ständiga massinvandringen från muslimska länder, samt den höga naiviteten bland muslimer i förhållande till övriga befolkningen. Det är dock den andra punkten som är den viktigaste. Även om Sverige, med dagens utveckling, kommer att uppnå den procentgräns av befolkningen som krävs för att kunna klassificeras som en muslimsk stat, så skulle detta inte kunna ske eller vara möjligt utan hjälp av effektiva ”islam-lobbyister”. Det är dessa som ger redskapen för att islam skall växa, inte minst genom att ständigt jobba för att punkt 1 skall uppnås; alltså ett ständigt tillflöde av muslimer, i samband med ett ständigt förnekande och indirekta förtryck av t.ex. kristendomens existens.

Politiker, journalister, olika myndighetsrepresentater, ja till och med Svenska Kyrkan, är idag inget annat än dessa ”islam-lobbyister”. Dessa är dhimmis av högsta rang och har uppenbarligen inget annat mål än att bereda majoriteten vägen in till dhimmistadie.

Vad är då ”dhimmi” för något? Jo, som nämnt tidigare är det en icke-muslim (otrogen) som lever i ett apartheidliknande förhållande i ett islam-styrt samhälle. En dhimmi har mindre rättigheter, men på grund av sitt ”kontrakt” med den styrande muslimska klassen, dvs. att de t.ex. inte ifrågasätter islam eller styrelseskicket och inte heller gör något för att motarbeta detta, så har de åtminstone mer rättigheter än övriga icke-muslimer i samhället och på så sätt ”skyddas” dessa. En dhimmi skall betala en skatt, s.k. ”Jizya”, för att garanteras sitt dhimmistadie, sitt ”skydd”.

Hur kan man då få ett samhälle bestående av icke-muslimer att finna sig i ett sådant stadie av underordnad? Jo bland annat via Taqiya, en s.k. ”islamsk lögn”. Koranen förbjuder överlag lögn, men det är tillåtet om det gynnar islams framväxt eller om islam på något sätt är hotat. Det finns ju olika typer av hot, men generellt kan man tala om faktorer som på något sätt vill förminska islam inom ett muslimskt samhälle, och som nämnt tidigare så räknas alla samhällen där islam finns som sådana.

Lever vi då i ett ofrivilligt dhimmistadie påbjudet av våra ”islam-lobbyister” i etablissemanget?

Då etablissemanget så uppenbart vikt sig för islam, har de redan bestämt sig för att det är lika bra att förvandla hela befolkningen till dhimmis. Detta sker såklart utan att folket rådfrågats, men då islam-lobbyisterna i Riksdag och Regering tror att represenativ demokrati innebär att de har rätt att besluta om allt med eller utan folkligt stöd, så är detta inget att förvåna sig över. Kanske är tanken sådan att vi rentutsagt skall tänkas tacka dem? Vi har ju redan haft uttalanden från officiella håll som menar på att då vi själva kommer att bli i minoritet i framtiden, så måste vi redan nu anpassa oss och bereda plats åt nuvarande minoriteter (läs islam), för att försäkra oss om att dessa i sin tur skall behandla oss juste när dessa är i majoritet. Alltså har man redan skrivit på ett dhimmikontrakt i förskott för att ”skydda oss”.

Men vet våra styrande islam-lobbyister egentligen vad dhimmis är? Sanningen är att de vet knappt vad islam är. Hur kan detta komma sig? Jo; Taqiya och en bred inkompetens. Då våra politiker, mydighets-och organisationsfolk samt mediamänniskor inte är allt för smarta, så är det för mycket begärt att de faktiskt skall läsa ens en mening i Koranen. Samtidigt så matas de med Taqiya lögner och tror att allt är frid och fröjd.

Egentligen betalar vi redan Jizya, då vi påtvingat från styrande islam-lobbyisterna vid makten som försatt oss i ofrivilligt och omedvetet dhimmistadie, då vi som del av skatten betalar för islams framväxt. Vi betalar för ständiga inflödet av nya muslimer till landet, vi betalar för att de nyanlända ska få underhåll, vi betalar till föreningar och organisationer vars enda syfte är att sprida islam. Vad är inte detta annat än Jizya?

Det offentliga Sverige är inget annat än islams marionetter. Uttrycket ”Creeping Sharia” syftar på hur islamsk lag sakta men säkert tar över icke-muslimska samhällen. Idag har vi de facto parallella samhällen i Sverige som inte lyder under svensk lag, och vad gör det offentliga Sverige? De rättar sig efter detta. Det senaste är fallet där DO öppet nu stödjer att vi skall tillåta heltäckande slöja hos lärare, dvs. ett ytterligare steg mot legitimering av Sharia i Sverige.

Inom islam förklaras bland annat hur en kvinna har som ansvar att täcka sig offentligt inför främmande män utanför den egna familjen, för att inte riskera bli sexuellt antastad (eventuellt bli våldtagen). När det offentliga Sverige blundar för överrepresentationen av våldtäktmän med bakgrund i framförallt Mellanöstern och Nordafrika, och samtidigt propagerar för bärandet av detta klädesplagg, ja då kan man inte se det som en triumf för Sharia.

Det finns en missuppfattning bland många svenskar (skyll på propaganda från skola och media), att det finns ett agg bland muslimer mot judar pga Palestina-Israelkonflikten. Sanningen är att Koranen exklusivt påbjuder förföljelse och mord på judar. Judar är exklusivt utpekade bland alla otrogna inom Koranen. Vad gör då svenska myndigheter när judar förföljs i t.ex. Malmö och utsätts för övergrepp? Ingenting! Återigen så har Islam vunnit över svenskt rättsväsende!

Enligt Koranen skall homosexuella mördas, och antalet hatbrott mot homo-och bisexuella har ökat i och med tillökningen av muslimsk immigration. I Malmö mördades en ung homosexuell man i islams namn för ett par år sedan. Enligt svensk lag borde detta klassificeras som hatbrott, men inte när det gäller muslimska gärningsmän. Återigen har islam vunnit över svenskt rättsväsende!

Svenska Kyrkan som organisation arbetar intensivt med att islamisera Kyrkan i Sverige. Kristendomen skall förintas, islam skall införas; verkar vara mottot. Då svenskar förnekas egen identitet, historia och kultur så försöker man förminska det faktum att landet vilar på den kristna tron, allt för att låta islams övertag te sig mer naturlig. Och vad säger Koranen igen? Jo, att inga andra religioner skall tillåtas och islam skall ta över.

Egentligen behöver inte muslimer själva föra någon Jihad för att ”förbättra islam inom det svenska samhället”, islam-lobbyisterna gör i stort sett arbetet åt dem.

Frågan är dock; Vad vinner man på att förvandla ett framgångsrecept som Sverige till ett Dhimmistan? Det är något vi borde fråga herr Reinfeldt och resten av islam-lobbyisterna i riksdag, regering, media och myndigheter-organisationer.

Osmanska Riket försökte sprida islam till Europa, man lyckades i Bosnien och Albanien genom att alliera sig med dessa folkgrupper. Vi har nu en ny islamiseringsvåg i Europa och allting tyder på att Sverige blir det första ”nya” muslimska landet i Europa på århundraden, världens nordligaste muslimska land.

Fria Ordet

Källa: Politiskt Inkorrekt

Annonser

2 svar

 1. Love Eriksson

  Ord och inga visor, Inspirone.
  Jag hade sjunkit in i helt andra tankebanor, glömt allt det här som du skriver om, efter SD´s inträde i Riksdagen. Nu ordnar sig det där, tänkte jag efter den 19 september.
  Dina ord denna sena kväll får mig att hicka till och vakna igen.
  Kul att du är tillbaka igen Inspirone. Det var länge sen jag läste något från din begåvade penna.
  Ett tvivel bara. Jag tror inte att etablissemanget vill införa dhimmistan här, du framförde det i någon del av texten, och i någon annan del skrev du att de bara var okunniga om islam. Det sistnämnda är det som stämmer. Du och jag har öppnat Koranen, vi har läst den. Vi har läst en mängd annat om denna våldsamma samhällslära förklädd till religion. Vi tycks ha bildat oss en uppfattning på en hel del kunskap.
  Dessa människor som med sitt argumenterande skapar möjligheter för Islam att växa sig större och större i Sverige, om du pratar med dom, så vet de absolut ingenting om Islam.
  Ingenting.
  Okunnighet är bara förnamnet.
  Men de är FÖR Islam. Så mycket vet dom.
  Det är ju en religion, eller hur? Och dessa människor är för religionsfrihet, de tror att de är upplysningsmänniskor, remember?
  Vad de här människorna verkar ha missat med upplysningstiden är att Rousseau och de andra var väldigt, väldigt allmänbildade och utifrån detta kunde ha ett perspektiv bortom kyrkan och religionens hokus pokus, och vågade lita på sin egen tanke. Inte bara på vad en gud påstods ha skrivit i en bok. (Hur går det där till egentligen, när Gud skriver en bok? ). Ej heller på vad den officiella makten i deras länder påbjöd att man skulle tänka och tycka. Såsom fallet är i många västeuropeiska länder idag, här påbjuds multikulturalismens höga visa, ”annars hörrudu…!”

  Hursomhelst, det är sent och jag slutar här.
  Kul att du är tillbaka med din blogg.
  Vi måste stoppa islamiseringen av Sverige. Det måste gå….

  december 2, 2010 kl. 2:15 f m

 2. Love,

  tack för kommentaren. Vill bara säga att det inte är mina ord utan de är hämtade från Politiskt Inkorrekt och signaturen Fria Ordet som jag angav längst ned på sidan. Hur som helst så är det en bra redogörelse om ett budskap som man hoppas att allt fler ska bli medvetna om.

  Ibland behöver vi dra oss till minnes den 19 september och hur det kunde varit om SD inte kommit in i riksdagen.
  Hemska tanke.

  december 2, 2010 kl. 11:06 f m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s