Arkiv för februari, 2009

Ashkelon…

 …Ashkelon…

Känner igen namnet på staden… har inte varit där, men har hört om Ashkelon… senast i morse… en raket exploderade vid tiden på morgonen då barn var på väg till sina skolor. Raketen avfyrades från Gazaremsan och detta var inte den första eller sista attacken mot Ashkelon och dess invånare.

Mellan Gazaremsans nordligaste del och Ashkelon är det 12 km – den stad som ligger närmast och därmed utsatt för Hamas raketbeskjutningar från Gaza.

Ashkelon…och Ashdod som ligger något längre norrut – nämns inte bara i media…

”Men se, Herren skall återigen göra henne fattig, han skall bryta hennes murar ned i havet, och hon skall själv förtäras av eld. Askelon må se det med fruktan och Gasa med stor bävan… Gasa mister sin konung, Askelon bliver en obebodd plats. Asdod skall bebos av en vanbördig hop; så skall jag utrota filistéernas stolthet… Och jag skall slå upp mitt läger till ett värn för mitt hus mot härar som komma eller gå, och ej mer skall någon plågare komma över dem; ty jag vaktar nu med öppna ögon”. (Sakarja 9:4-8).

”Ty Gasa skall bliva övergivet och Askelon varda en ödemark; mitt på ljusa dagen skall Asdods folk drivas ut… Ve eder som bebon landsträckan utmed havet…”. (Sefanja 2:4-5). 

gaza

”Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och i gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan”. (2 Petr. 1:19).

Ashkelon…

Annonser

Shimon Peres

ger svar på tal. Tillfredsställande att höra en man trots, eller tack vare sin höga ålder framföra sina enkla och kraftfulla formuleringar så att alla kan förstå budskapet.

Vid ett samtal med Peres hade Reinfeldt enl Svd ifrågasatt vad Israel kan vinna på att militärt försöka lösa konflikten med palestinierna. Med tanke på Peres tal om avsikten med och bakgrunden till bombningarna blir hela frågeställningen helt knasig.

Det finns också dom som inte vill förstå de enkla sanningarna om Hamas raketskjutningar genom åren och Israels reaktion, men det är en annan sak.

Shimon Peres svarar 1

Shimon Peres svarar 2

Shimon Peres svarar 3

Att Erdogan lämnade konferensen i vredesmod visar väl något på oförmågan att kunna kommunicera och hålla en öppen dialog – det viktigaste redskapet i alla konflikter och överenskommelser.

Erdogan tyckte att han inte fick tillräckligt med talartid och att detta var anledningen till att han reste på sig och gick – men då får han väl också lära sig spelreglerna – och respekt.

Shimon Peres ringde senare upp Erdogan.

Ödmjukhet.

Många lärdomar på en gång och speglar även attityderna i den aktuella konflikten om man vill fördjupa sig ytterligare.

Bra jobbat Shimon!