Arkiv för januari, 2009

ISRAEL

fatah

SKA UTPLÅNAS!

Det tycker inte bara de här gängmedlemmarna – också i vårt land finns det många som ropar död och förintelse, kastar flaskor och ägg. 

Ett primitivt sätt att uttrycka och hantera sina känslor. På tal om fred.

Frågan är hur många av er som egentligen vet vad ni pysslar med – och varför…

Är ni också beredda att spränga er och andra i luften.

En garanterad plats i Paradiset…

Vakna Sverige!

Expressen

Idag lägger jag in en blåvit flagga i headern ovan för att jag tycker att den gör sig bra där. Detta är givetvis mitt sätt att visa stöd för Israel och det judiska folket eftersom jag inte kan stämma in i kören som disharmoniskt skriker ut sitt hat och vill se Israel utplånat.

Själv ger jag inte utrymme för hat mot någon sida, men står upp för Israel och dess folk mot dom som vill deras död och förintelse. Den 17 januari var jag i Humlegården i ett speciellt ärende vid tillfället för demonstrationerna mot Israel och jag kände bara olust mot det sättet att uttrycka åsikter – i stället ökar mina sympatier för Israel och utifrån ett historiskt och framtida perspektiv finns mitt stöd för det land och det folk som allt fler kommer att vända sig emot.

Annonser

Golda Meir

 

golda


Hemlösa

harbarge1

erbjuds att flytta in i olika härbärgen i samband med att Obama ska installeras i Vita Huset, och kanske dom är tacksamma för att dom får både husrum och barack.

cadillac1 

Så här ser den tillträdande presidentens nya kärra ut – Cadillac One.

Kallas även The Beast…


Eld upphör

lär vi nog snart få se i Gaza inklusive raketbeskjutningarna in i Israel – låt oss tro inom en vecka eller eventuellt tidigare. Det är inte samma sak som fred i Mellanöstern men ger ändå lite utrymme för att utforma ett fredsavtal mellan inblandade parter.

Med Barack Obama i spetsen tillsammans med företrädarna för EU och FN kanske vi får se en bredare uppslutning kring fredsprocessen än vi tidigare sett och där Europeiska unionen kommer att få en allt mer framträdande roll under de närmaste åren.

Fred i Mellanöstern – är det möjligt…

Ja, det är fullt möjligt – beroende på vad vi menar med fred – en fred som omgärdas av falsk säkerhet är kanske det mest troliga – men då kommer den inte att vara särskilt långvarig.

Samtidigt med välformulerade fredsavtal om olika åtaganden att leva upp till så kommer hatet mot Israel och det judiska folket att växa.

Just av den anledningen kommer en eventuell fred att bli –

enbart skenbar…

stridsvagn


Israel

är ett land som av sina fiender ska utplånas – raderas ut och inte få existera.

Judehatet breder ut sig allt mer i världen och alla ska komma att vända sig emot Israel – allt enligt de forna profeterna vågar jag säga i detta sekulariserade landet Sverige. Det vi ser och hör från media är skildringar av krigets blodiga verklighet men också propaganda i syfte att sprida hatet mot Israel, mot det judiska folket.

Enligt Ulf Nilsson på Expressen ser vi mer av ensidig vinkling i Sverige än i de stora TV-bolagen, som kanske är lite duktigare på att objektivt förmedla händelseutvecklingen i den aktuella konflikten och även andra stora nyhetsrapporteringar världen över. (mer…)


Förvånad – men ändå inte…

…att Utrikesminister Carl Bildt via bloggen svarar en orolig mor vars barn är i Gaza.

Besöker  ”Alla dessa dagar” regelbundet och om man läst senaste tidens kommentarer har det låtit som om det är utrikesministern som startat konflikten i Mellanöstern. Förmodar att man i regeringsställning blir luttrad med tiden, men Carl Bildt är människa precis som du och jag och det tycker jag att man kan tänka på då och då.

Hur som helst har vi i detta land en väl skickad utrikesminister med gott anseende också internationellt vilket givetvis är mycket betydelsefullt – inte minst i dessa dagar och framgent.

Som någon sa i en kommentar – i smått och i stort!

Det tycker jag passar väldigt bra in på Carl Bildt – just idag!

Bra jobbat utrikesministern!


Journalister

och media som vill spela hjältar och inte får komma in i Gaza blir sura och upprörda. Israel uppger att det är en säkerhetsrisk – vilket alla borde inse – inte minst journalisterna själva. Israel varnade också Hamas men dom fortsatte med sin raketskjutning och dom fick ta konsekvenserna av det.

Det gäller också journalister. Räcker gott och väl med den inhemska rapporteringen som sker även om den blir ensidig.

Vad skulle hända om en journalist blev skadad eller dödad av israeliska soldater…

Israel kommer att fortsätta sin strategi till dess uppdraget är slutfört att tillintetgöra Hamas möjligheter att avfyra raketer in i Israel. Det är också en tydlig signal till Syrien och Iran m. fl.

Det finns stora risker i Israels agerande men landet kommer alltid att försvara sig och sitt folk – även när hela världen vänder sig emot dom.

Dödsoffer är som bekant oundvikligt i krig, men det finns ändå en ambition och ansvarstagande från Israels sida att så långt det är möjligt undvika offer bland civilbefolkningen – och journalister…